PRODUCT

ข้าวจิ๊บ จากชุมชน บ้านลิ่มทอง

 

“ข้าวจิ๊บ” เป็นข้าวเมล็ดเล็ก ลักษณะเรียวยาว เป็นข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมือง ที่เพิ่งถูกค้นพบในวงวิชาการ และถือเป็นข้าวเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านลิ่มทอง เนื่องจากพบในแถบ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง หุงขึ้นหม้อ มีกลิ่นหอม

9 สุดยอดคลังสมองประเทศไทย เตรียมคนไทยไปเวทีโลก

 

เข้าใจความเป็นมืออาชีพบนถนนแห่งการแข่งขันที่รุนแรง และกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจทั้ง “เทคโนโลยี และ ยุทธศาสตร์” มูลนิธิไทยคมขอเชิญพบกับวิสัยทัศน์ และแนวโน้มของอาชีพที่ประเทศไทยและโลกต้องการเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจด้านการศึกษา และการตั้งเป้าหมายในการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าที่คิด ซึ่งในเล่มได้รวม 9 สุดยอดคลังสมองประเทศไทย เตรียมคนไทยไปเวทีโลก ได้รับเกียรติจาก 9 สุดยอดคลังสมองประเทศไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับประเทศมาร่วมแชร์ประสบการณ์ความคิดกับหัวข้อโดนใจ เพื่อให้เยาวชนหรือทุกท่านได้อ่าน จะได้สร้างเเสงสว่างในความคิด เติมเเรง บันดาจใจให้ตนเอง คิดเป็น ทำเป็น เลือกทางเดินได้ถูกต้องสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

OUR PROJECT