ณัฐชยา กิจมงคลชัย โครงกาาร 50 ทุน ม.ชินวัตร

“ความรู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น”

ณัฐชยา กิจมงคลชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม