โสภาพรรณ ชื่นทองคำ โครงการบ้านสันกำแพง

“พรสวรรค์นั้นหายาก แต่พรแสวงสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้”

โสภาพรรณ ชื่นทองคำ คุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่ หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม