“ถ้าเราค้นพบตนเองว่า
เราชอบอะไร เรามีความสุขกับอะไร
แล้วเราถนัดทำอะไร เราเก่งเรื่องใด
จะสามารถวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดี
ถ้าหากบางคนยังค้นหาตนเองไม่พบจนอายุ 50 ปี
แน่นอนว่าชีวิตคงจะก้าวหน้ายาก
ดังนั้นการค้นหาตนเองจึงสำคัญ”

 

ทักษิณ ชินวัตร – จากหนังสือ
“ทักษิณ ชินวัตร ปั้นเด็กไทยให้เรียนและรู้โลก คิดเป็น ทำเป็น”

 

 

You Can Do It! “เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง”

 

 

วางแผนชีวิตได้ไว ไปได้ไกลกว่า

 

หนึ่งในปัญหาที่เด็กไทยพบ คือการค้นหาตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร เปรียบเหมือนกับการขับรถโดยไม่รู้ว่าตัวเองจะมุ่งหน้าไปที่จุดใด การรู้จุดมุ่งหมายที่จะไปให้ถึงช้า ก็จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ช้า เมื่อค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรแล้ว เพื่อนรุ่นเดียวกันก็อาจจะก้าวข้ามเราไปแล้วหลายขุม มูลนิธิไทยคมเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงจัดโครงการพัฒนาเยาวชน You Can Do It! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง ร่วมกับมูลนิธิ Save the Children ในโรงเรียนชั้นนำทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนกว่า 65,774 คน มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

 

 

วางเป้าหมายสู่อาชีพในอนาคต
อธิบายจุดเด่นของเด็ก 4 กลุ่มด้วย DISC

 

การเข้าใจพฤติกรรมของคนรอบข้าง และรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล จะช่วยให้เด็กปรับตัวอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ผ่านการใช้หลักการดำเนินชีวิตอย่างมีสุข (หลัก 3A)

1. การรับรู้ (Aware)
2. การยอมรับ (Accept)
3. การปรับตัว (Adept)

 

คู่กับใช้กรอบทฤษฎีเชิงพฤติกรรม DISC อธิบายลักษณะพฤติกรรมของบุคคล 4 กลุ่ม นำไปสู่การวางเป้าหมายอาชีพในอนาคต

 

 

 

ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงครึ่งวันเช้า หรือบ่าย (8.30 – 12.00 น. หรือ 12.30 – 16.00 น.) เท่านั้น เพียงไม่กี่ช.ม. เด็กไทยก็จะพร้อมทะยานสู่อนาคตของตัวเอง และพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ You Can Do It! “เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง”

 

“ถ้าเราค้นพบตนเองว่า
เราชอบอะไร เรามีความสุขกับอะไร
แล้วเราถนัดทำอะไร เราเก่งเรื่องใด
จะสามารถวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดี
ถ้าหากบางคนยังค้นหาตนเองไม่พบ
จนอายุ 50 ปี
แน่นอนว่าชีวิตคงจะก้าวหน้ายาก
ดังนั้นการค้นหาตนเองจึงสำคัญ”

 

ทักษิณ ชินวัตร – จากหนังสือ
“ทักษิณ ชินวัตร ปั้นเด็กไทยให้เรียนและรู้โลก
คิดเป็น ทำเป็น”

 

 

You Can Do It!
“เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง”

 

 

วางแผนชีวิตได้ไว ไปได้ไกลกว่า

 

หนึ่งในปัญหาที่เด็กไทยพบ คือการค้นหาตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร เปรียบเหมือนกับการขับรถโดยไม่รู้ว่าตัวเองจะมุ่งหน้าไปที่จุดใด การรู้จุดมุ่งหมายที่จะไปให้ถึงช้า ก็จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ช้า เมื่อค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรแล้ว เพื่อนรุ่นเดียวกันก็อาจจะก้าวข้ามเราไปแล้วหลายขุม มูลนิธิไทยคมเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงจัดโครงการพัฒนาเยาวชน You Can Do It! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง ร่วมกับมูลนิธิ Save the Children ในโรงเรียนชั้นนำทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนกว่า 65,774 คน มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

 

 

วางเป้าหมายสู่อาชีพในอนาคต
อธิบายจุดเด่นของเด็ก 4 กลุ่ม
ด้วย DISC

 

การเข้าใจพฤติกรรมของคนรอบข้าง และรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล จะช่วยให้เด็กปรับตัวอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ผ่านการใช้หลักการดำเนินชีวิตอย่างมีสุข (หลัก 3A)

1. การรับรู้ (Aware)
2. การยอมรับ (Accept)
3. การปรับตัว (Adept)

 

คู่กับใช้กรอบทฤษฎีเชิงพฤติกรรม DISC อธิบายลักษณะพฤติกรรมของบุคคล 4 กลุ่ม นำไปสู่การวางเป้าหมายอาชีพในอนาคต

 

 

 

ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงครึ่งวันเช้า หรือบ่าย (8.30 – 12.00 น. หรือ 12.30 – 16.00 น.) เท่านั้น เพียงไม่กี่ช.ม. เด็กไทยก็จะพร้อมทะยานสู่อนาคตของตัวเอง และพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ You Can Do It! “เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง”

 

OUR PROJECT