loader image

Author Archives: Methaphat Srimanus

ครอบครัวชินวัตรพร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปมอบชุด PPE ,หน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

ช่วงเช้าวันที่ 3 เมษายน 2563 ครอบครัวชินวัตรพร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิไทยคมได้เดินทางไปมอบชุด PPE ,หน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่รับเคสผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

ครอบครัวชินวัตรได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเพื่อมอบข้าวกล่องจากครัวโรงแรม Rosewood Bangkok ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม 9

เช้าวันที่ 27 มีนาคม 2563 ครอบครัวชินวัตรได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเพื่อมอบข้าวกล่องจากครัวโรงแรม Rosewood Bangkok ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม 9 เพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจทุกท่านที่เสียสละเวลาอีกทั้งแรงกายแรงใจอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

มูลนิธิไทยคมชวนเยาวชนไทยเปิดโลกกิจกรรมวันว่างกับ สสส.

จากผลสำรวจของยูรีพอร์ต เด็กและเยาวชน จำนวน 1,882 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 พบว่า เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ค่อยปลอดภัย

โรงแรม SC Park ร่วมส่งต่อโต๊ะเก้าอี้ใช้ในห้องสมุด ให้กับน้องๆ แดนอีสานและเหนือ

โรงแรม SC Park ได้บริจาคโต๊ะเก้าอี้ผ่านมูลนิธิไทยคม ส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กจากจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดลำปาง

เริ่มแล้ว! ‘แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ’

ศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และ 21 โรงพยาบาลเครือข่าย จาก 18 จังหวัดทั่วประเทศ