loader image

Author Archives: Methaphat Srimanus

เตรียมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ”

ศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และโรงพยาบาลเครือข่าย จัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4

ศิริราชร่วมกับมูลนิธิไทยคม มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้ป่อเต็กตึ๊งและร่วมกตัญญู รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

วันที่ 8 สิงหาคม 2561รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธาน ร่วมกับนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

‘Thaicom Foundation Golf Charity’ งานแข่งขันกอล์ฟการกุศล ปั้นฝันสร้างสังคมแห่งการอ่าน

มูลนิธิไทยคมได้ริเริ่มจัดโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา เมื่อปี 2553 ตามวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง ‘ดร.ทักษิณ ชินวัตร’ และครอบครัวชินวัตร

โครงการนำร่องต้นแบบรถพยาบาลเคลื่อนที่ รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน รพ.ศิริราช

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 1,880 รายต่อแสนรายโดยผลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 ราย

โสภาพรรณ ชื่นทองคำ โครงการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

“พรสวรรค์นั้นหายาก แต่พรแสวงสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้” โสภาพรรณ ชื่นทองคำ คุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่

สนิท ทิพย์นางรอง โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีลิ่มทอง

“การให้ความรู้เพื่อพัฒนาคน ควรพัฒนาในสิ่งที่เขามีอยู่” สนิท ทิพย์นางรอง  ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์