ความสามารถพิเศษ นอกเหนือทักษะด้านการเรียน
ช่วยเพิ่มทักษะที่หลากหลายให้กับบุคลากร
ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศ

 

ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถ
และสร้างสรรค์ผลงานตามที่มูลนิธิฯ กำหนด

 

โครงการ “ร้อยเรียงคำ ถวายพ่อ เพื่อต่อฝัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เจริญพระชนมายุ 80 พรรษาในหัวข้อ “ในหลวง…พระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย”
ชิงทุนการศึกษาจำนวน 980 ทุน มูลค่า 9,800,000 บาท

 

โครงการประกวดกลอนสุภาพและเรียงความในหัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 76 พรรษา
ชิงทุนการศึกษา 336 ทุน มูลค่า 3,600,000 บาท

 

โครงการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา
ชิงทุนการศึกษา 336 ทุน มูลค่า 2,100,000 บาท

 

โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน”
ชิงทุนการศึกษา 1,030 ทุน มูลค่า 6,600,000 บาท

 

ความสามารถพิเศษ
นอกเหนือทักษะด้านการเรียน
ช่วยเพิ่มทักษะที่หลากหลาย
ให้กับบุคลากรที่จะเติบโตไป
เป็นอนาคตของประเทศ

 

ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน
ที่มีความสามารถ
และสร้างสรรค์ผลงาน
ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด

 

โครงการ “ร้อยเรียงคำ ถวายพ่อ เพื่อต่อฝัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เจริญพระชนมายุ 80 พรรษาในหัวข้อ “ในหลวง…พระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย” ชิงทุนการศึกษาจำนวน 980 ทุน มูลค่า 9,800,000 บาท

 

โครงการประกวดกลอนสุภาพและเรียงความในหัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 76 พรรษา ชิงทุนการศึกษา 336 ทุน มูลค่า 3,600,000 บาท

 

โครงการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ชิงทุนการศึกษา 336 ทุน มูลค่า 2,100,000 บาท

 

โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน” ชิงทุนการศึกษา 1,030 ทุน มูลค่า 6,600,000 บาท

OUR PROJECT