ปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์เหนือจินตนาการ สู่การสร้างนวัตกรรมสู่สากลโลก

ในยุคปัจจุบันที่ AI สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ และมีความรู้เรื่องใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา อาจารย์คิดว่าการเรียนรู้โดยธรรมชาติของคนเราเป็นอย่างไร ผมคิดว่า AI เป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถแทนความคิด อ่าน เขียนของมนุษย์ได้ แต่นำมาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งสามารถแทนมนุษย์ได้ไหม ในแง่ของสมองคงยังไม่ได้  ในธรรมชาติของมนุษย์เราค่อนข้างซับซ้อน มีพลวัฒน์หรือทรงพลังสูงกว่า AI ในแง่ของอารมณ์ สามารถเบี่ยงเบนที่ตรงไปตรงมาได้ เนื่องจากตัว AI

Read More »

พลังของเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการค้นพบตัวเอง เพื่อส่งเสริมโอกาสให้กับคนไทย | The Power of Technology for Fostering Learning and Self-Discovery to Empower Opportunities.

การที่ระบบการศึกษามันไม่ตอบโจทย์เลยแล้วเด็กที่ประสบปัญหาด้านนี้ เมื่อมีทุนก็สามารถออกไปศึกษาหรือค้นพบตัวเองได้ ในขณะเดียวกันคนอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสอื่น ๆ ในการศึกษา พีพีมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ ส่วนตัวให้ความเห็นว่าประเด็นแรกคือ เราต้องตั้งคำถามว่าจุดหมายของการศึกษาของเราคืออะไร คือตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก เทคโนโลยีไม่ใช่แค่วิ่ง แต่มันคือบินด้วยสปีดที่เร็วมาก ๆ เหมือนล่าสุดอย่างระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ที่ทรงพลังมาก

Read More »

เสริมสร้าง Soft Power ผ่านการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แสดงความเป็นตัวตน

แนวคิดของแอปพลิเคชัน “ฟังใจ” ที่มา คือ อยากสร้างพื้นที่ให้นักดนตรีรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงออก โดยที่พยายามลดขั้นตอนัทเและข้อจำกัดในการเผยแพร่ผลงานตัวเองให้ได้น้อยที่สุด ช่วงที่เราทำ “ฟังใจ” ต้องบอกว่าสื่อที่ทำดนตรีเคยถูก Gatekeeper อยู่ในระดับนึงในการสร้างสรรค์ผลงานและผลิตผลงานออกมา ก็จะมีช่องทางที่เป็น Traditional Media อยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ ซึ่งจะมี Airtime

Read More »

ปลดปล่อยพลังของการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่จาก “ทุกคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่ากัน” สู่การสร้างการเรียนรู้เชิงบวก

ชื่อ วราลี เนติศรีรัฒน์ นักออกแบบการเรียนรู้และกระบวนกร (Learning Designer and Facilitator) จาก InsKru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน บทบาทของ InsKru ในการส่งเสริมการศึกษาไทยในปัจจุบัน ถ้าพูดถึงบทบาท InsKru ในปัจจุบัน เราเป็นเหมือน Supporter ให้คุณครูได้เป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์

Read More »

การสร้างไอเดียและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม เริ่มที่การมีพื้นที่ปลอดภัยในการรับฟัง “Power of Empathic listening for Initiators”

เราควรมีทักษะ หรือ แนวทางอย่างไร ที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่นและไปสู่เวทีโลกได้ เบสท์ : ส่วนตัวคิดว่าปกติ Eyedropper Fill เริ่มทำงานจากงานเรื่องส่วนตัว และเริ่มคิดว่าเวลาจะเริ่มทำงาน 1 ชิ้น จะเริ่มจากเรื่องส่วนตัว หรือ จากเรื่องที่เราประสบพบเจอกับตัวเอง เพราะว่า อย่างแรก ทำให้เราโฟกัสกับประเด็นนี้นานขึ้น และ

Read More »

บทบาทของ SOFT POWER สำคัญอย่างไรต่อประเทศ จากบทสัมภาษณ์ผ่านมุมมองของ “คุณแชมป์ ฤทธิกร มหาคชาภรณ์”

Soft Power มีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทย Soft power มีความสำคัญต่อทั้งโลกไม่ใช่กับแค่ในประเทศ โดยมีความสำคัญทั้งสองด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และ การเมือง ถ้าพูดถึง Soft power เป็นสิ่งที่มีต้นตอมาจากความคิด การที่เราสามารถพัฒนาความคิดให้เกิดเป็นอุตสาหกรรม และสามารถทำให้อุตสาหกรรมนั้นเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดได้ นั่นคือการสร้างนวัตกรรมให้กับวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้น ซี่งการสร้างนวัตกรรมให้วัฒนธรรมเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ

Read More »