เมื่อโลกท้าทายขึ้นทุกวัน คนแบบไหนกันที่จะอยู่ได้และเติบโตไปอย่างมั่นคง

ทุกวันนี้ Global Citizen หรือพลเมืองโลก ไม่ใช่คำพูดสวยหรูอีกต่อไป เพราะเมื่อพรมแดนถูกทำลายลงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ประตูแห่งโอกาสจึงถูกเปิดให้กว้างจนแทบไร้ขีดจำกัด เป็นเวลาอันเหมาะสมที่ผู้คนจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นพลเมืองโลก
เพื่อก้าวออกไปไขว่คว้าโอกาสนั้น

และโอกาสที่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในอนาคตแสนไกล เพราะนาทีนี้พวกเราทุกคนต่างก็ถูกห้อมล้อมด้วยแนวคิดและทักษะในแบบของพลเมืองโลกกันอยู่ตลอดเวลา โลกโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้เราใส่ใจข่าวสารบ้านเมือง ตื่นตัวต่อเรื่องราวในสังคม ขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นเพื่อท้าทายความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ในตัวเราอยู่เสมอ

ไม่ช้าก็เร็ว เราต่างต้องเติบโตไปกลายเป็นหนึ่งในพลเมืองโลกอย่างแน่นอน

มูลนิธิไทยคม เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย และตั้งใจสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้ฟูมฟักแนวคิด

เก็บเกี่ยว 6 คุณสมบัติ ความเป็นพลเมืองโลกในตัวอย่างครบถ้วนและรอบด้าน

6 Global Citizen Traits
6 คุณสมบัติพร้อมเป็นพลเมืองโลก

มูลนิธิไทยคม เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย และตั้งใจสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้ฟูมฟักแนวคิด เก็บเกี่ยว 6 คุณสมบัติ ความเป็นพลเมืองโลกในตัวอย่างครบถ้วนและรอบด้าน

FORWARD-LOOKING
คิดอนาคต

เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่มิติเดียว พลเมืองโลกจำเป็นต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้าง มองการณ์ไกลไปที่อนาคต เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลาย มองทุกอย่างได้อย่างรอบด้าน ครบถ้วน นำไปสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบคมและเป็นระบบ สามารถประเมินสถานการณ์รอบตัวได้อย่างตรงไปตรงมา มีศักยภาพในการผลักดันไอเดียใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยตนเอง

OPPORTUNITY CREATING
แสวงหาโอกาสลงมือ

การมองเห็นโอกาสรอบตัว เข้าหาและขวนขวายสิ่งใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นผู้กล้าริเริ่ม กล้าลงมือทำ รวมถึงการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในยุคโลกไร้พรมแดน เพราะแหล่งความรู้ออนไลน์คือสิ่งที่เราเข้าถึงได้ตลอดเวลาจากทั่วทุกมุมโลก

TECHNOLOGY LITERACY
เท่าทันเทคโนโลยี

หยิบฉวยเอาวิทยาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อยกระดับชีวิต ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และการจะทำสิ่งนี้ได้จำเป็นต้องมีทักษะในการออกแบบ ต่อยอดเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมวงกว้าง

COLLABORATIVE
ร่วมสร้างสรรค์

ทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ สั่งสมความรู้และประสบการณ์จากคนรอบตัว เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ในแบบของพลเมืองโลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านความสัมพันธ์ เห็นใจผู้อื่นและเข้าใจตนเอง และนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยชุดความรู้ใดเพียงเรื่องเดียว

STRONG MINDED
จิตใจเข้มแข็ง

มีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงในโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยสิ่งเร้ามากมายรอบตัว มีทักษะในการสำรวจตัวเอง กำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำ เพื่อจัดการตัวเองให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเข้าอกเข้าใจ เท่าทันความรู้สึก และมองเห็นทิศทางที่ตนอยากจะเติบโตไปในอนาคต

SOCIAL ADVOCATED
ใส่ใจพัฒนาสังคม

เข้าใจความหลากหลายในสังคมรอบตัว และเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน มีทักษะในการคิดและออกแบบการเสริมสร้างสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างถ้วนหน้าส่งต่อสังคมคุณภาพให้แก่คนรุ่นต่อไป