หากท่านมีความเชื่อเดียวกับเรา พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนและสังคมไทยก้าวเข้าสู่บริบทของโลกสากลไปพร้อมกับพวกเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนครั้งยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน

มูลนิธิไทยคม เปิดรับทุกไอเดีย ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การร่วมมือ เงินสมทบทุน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนครั้งยิ่งใหญ่ให้คนไทย ตื่นรู้ คิดได้ ทำเป็น พร้อมเป็นพลเมืองโลก ไปพร้อมกัน

ท่านสามารถส่งความประสงค์การเป็นพันธมิตรและส่งข้อมูลเบื้องต้น ทางมูลนิธิไทยคมจะรีบพิจารณาและติดต่อไปหา

รูปแบบการร่วมมือ :(Required)
Max. file size: 16 MB.