อดิศักดิ์ ปู่หล้า โครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

“ทุกครั้งที่เปิดอ่าน นั้นคือเขาเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้ว”

อดิศักดิ์ ปู่หล้า คุณครูโรงเรียนบ้านเลโคะ จ.แม่ฮ่องสอน หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม