อัครพล อัครวรรณ โครงการ Man City

“ทำให้เด็กได้รับชัยชนะ มีความสุขมากกว่าชัยชนะของตนเอง”

อัครพล อัครวรรณ เจ้าของนกเอี้ยงอะคาเดมี่ หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม