บุญจิรา อังสุมาลี โครงการ Thaicom Robo Camp

“I didn’t see it as a problem. I see it as a challenge.”

บุญจิรา อังสุมาลี Business Analyst บริษัท ThoughtWorks ประเทศไทย หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม