จารุวรรณ คำเมือง โครงการบ้านสามขา

“ก่อนที่เราจะให้โอกาสคนอื่น เราต้องรู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วย”

จารุวรรณ คำเมือง เจ้าของธุรกิจกระดาษฟางข้าว หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม