ณัฐชนน บุญสอน โครงการ 50 ทุน ม.ชินวัตร

“การไม่ปิดกั้นตัวเอง จะนำไปสู่โอกาสมากมายในชีวิต”

ณัฐชนน บุญสอน นักวิจัยตลาดไอที หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม