นิภาวรรณ ปัญโญสุข โครงการ Man City

“สิ่งที่ทำอยู่ ถ้ารู้ว่าทำเพื่อใคร จะเป็นแรงผลักดันและพลังให้เราก้าวต่อไป”

นิภาวรรณ ปัญโญสุข นักฟุตบอลทีมชาติหญิง หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม