ณพวิทย์ ครรชิตาวรกุล โครงการ You Can Do It

“การไม่รู้จักตัวเองดีพอ อาจทำให้เสียเวลาและโอกาสในชีวิตไป”

ณพวิทย์ ครรชิตาวรกุล นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม