ภาณุวัชร์ เอกจีน โครงการธรรม(ะ)ทันที

“เมื่อมีโอกาส ใช้โอกาสให้คุ้มค่า แม้สิ่งที่ทำจะเหนื่อย แต่ดีกว่าเสียโอกาสไป”

ภาณุวัชร์ เอกจีน เลขาธิการที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ปี 2016) หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม