พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ โครงการธรรม(ะ)ทันที

“ธรรมะสร้างสติ เติมเต็มให้รู้จัก สำรวจและพัฒนาตนเอง”

พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม