พรนับพัน วงศ์ตระกูล โครงการบ้านสามขา

“การได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนกับผู้คน คือการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเอง”

พรนับพัน วงศ์ตระกูล ด็อกเตอร์นักพัฒนาชุมชน หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม