ศรุตยา ชื่นชมนาง โครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

“ถ้าวันนั้นไม่อ่านหนังสือ ก็คงไม่พบโอกาส ไม่มีแรงผลักดันให้ศึกษาต่อ”

ศรุตยา ชื่นชมนาง แชมป์สุดยอดนักอ่าน หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม