ศรีนวล วงศ์ตระกูล โครงการบ้านสามขา

“ปัญญานั้นขายได้ และปัญญาเหล่านี้จะติดตัวไปอย่างยั่งยืน”

ศรีนวล วงศ์ตระกูล อดีตคุณครูโรงเรียนบ้านสามขา จ.ลำปาง หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม