ธันยวลัย อุดมโชคธนบูรณ์ โครงการ You Can Do It

“รู้จักตัวเอง มีความฝัน เรียนรู้ความผิดพลาด เพื่อไปสู่ความสำเร็จ”

ธันยวลัย อุดมโชคธนบูรณ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทส่งออกสินค้าผลไม้อบกรอบ บริษัท คุณหนูไทยแลนด์ จำกัด หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม