ตะวัน ถิ่นถาวรกุล โครงการ You Can Do It

“รู้จักตัวเองเร็ว ก็สามารถกำหนดก้าวเดิน วางแผนและไปถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ”

ตะวัน ถิ่นถาวรกุล นักวิจัยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวิจัยด้านอวกาศ Space Zap หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม