วันดี คชานันท์ โครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา

“การอ่านหนังสือ คือหนทางที่ทำให้เด็กก้าวทันโลกได้”

วันดี คชานันท์ ครูโรงเรียนวัดสัมมาราม จ.ราชบุรี หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม