วิษณุพงษ์ ทองเจิม โครงการ Coach T-Licence

“ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ”

วิษณุพงษ์ ทองเจิม เจ้าหน้าที่ทีม ทีมชาติไทย หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม