loader image
news & activity

มูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ท้องสนามหลวง

วันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี พร้อมให้ความรู้กับประชาชนให้รับทราบถึงการดูแลรักษา ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น

Read More »

มูลนิธิไทยคมจัดงาน TCF Talk 2022 เป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็น “คนไทยต้องเก่งให้จริง แล้วไปยืนบนเวทีโลก” เวทีถ่ายทอดประสบการณ์ สื่อสารความคิด และติดอาวุธทางความรู้ จาก 30 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยให้เป็นพลเมืองโลก

TCF Talk 2022 เป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็น “คนไทยต้องเก่งให้จริง แล้วไปยืนบนเวทีโลก” เวทีถ่ายทอดประสบการณ์ สื่อสารความคิด และติดอาวุธทางความรู้ จาก 30 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยให้เป็นพลเมืองโลก มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ด้วยความตั้งใจของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาด้วยการกระจายความรู้ผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่ห่างไกล ให้ความรู้เป็นแรงผลักดันเยาวชนไทยไปสู่อนาคต ระยะเวลาผ่านมาแล้วกว่า 29

Read More »

คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิไทยคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิไทยคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยทาง ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ

Read More »

คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

วันนี้ (18 ก.พ. 2565) เวลา 14.30 น. คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยมีคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

Read More »

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน โดยมีนายแพทย์ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกในถิ่นทุรกันดารและผู้ยากไร้ . โดยการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification)

Read More »

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

Read More »