ความสามารถพิเศษ นอกเหนือทักษะด้านการเรียน
ช่วยเพิ่มทักษะที่หลากหลายให้กับบุคลากร
ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศ


ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถ

และสร้างสรรค์ผลงานตามที่มูลนิธิฯ กำหนด

โครงการ “ร้อยเรียงคำ ถวายพ่อ เพื่อต่อฝัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เจริญพระชนมายุ 80 พรรษาในหัวข้อ “ในหลวง…พระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย”
ชิงทุนการศึกษาจำนวน 980 ทุน มูลค่า 9,800,000 บาท

โครงการประกวดกลอนสุภาพและเรียงความในหัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 76 พรรษา
ชิงทุนการศึกษา 336 ทุน มูลค่า 3,600,000 บาท

โครงการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา
ชิงทุนการศึกษา 336 ทุน มูลค่า 2,100,000 บาท

โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน”
ชิงทุนการศึกษา 1,030 ทุน มูลค่า 6,600,000 บาท