"จงรักและหวงแหนทุกสิ่งที่สร้างขึ้น จากทุกโอกาสที่ได้รับ"
อารยา ชิงภักดี
วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์

เรื่องราวของของคุณอารยา ชิงภัคดี วิศวกรหญิงคนแรกของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ 1 ในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคม จากโอกาสทางการศึกษาที่เธอได้รับ จุดประกายโอกาสและสานฝันให้กับเธอ วันนี้เป็นโอกาสของเธอบ้างแล้วที่จะช่วยพัฒนาและปลูกฝั่งจิตสำนึกแห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนบ้านลิ่มทองรุ่นต่อๆไป