“การอ่าน ล้วนแต่ให้ความรู้และเปิดโลกใบใหม่"
อาทิตยา บุญนาค
แชมป์สุดยอดนักอ่าน