“การไม่ปิดกั้นตัวเอง จะนำไปสู่โอกาสมากมายในชีวิต"
ณัฐชนน บุญสอน
นักวิจัยตลาดไอที