“ธรรมะสร้างสติ เติมเต็มให้รู้จัก สำรวจและพัฒนาตนเอง"
พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

เรื่องราวของ ‘พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ’ 1 ในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคมจากโครงการธรรม(ะ)ทันที แม้จะยังอยู่ในวัยเรียน แต่ด้วยภาระหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ทำให้ต้องทำงานที่พบปะ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผู้คนที่หลากหลายทั้งตัวตน เชื้อชาติ ศาสนา