“การได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนกับผู้คน คือการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเอง"
พรนับพัน วงศ์ตระกูล
ด็อกเตอร์นักพัฒนาชุมชน