“ถ้าวันนั้นไม่อ่านหนังสือ ก็คงไม่พบโอกาส ไม่มีแรงผลักดันให้ศึกษาต่อ"
ศรุตยา ชื่นชมนาง
แชมป์สุดยอดนักอ่าน