“พรสวรรค์นั้นหายาก แต่พรแสวงสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จได้"
โสภาพรรณ ชื่นทองคำ
คุณครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่