“ปัญญานั้นขายได้ และปัญญาเหล่านี้จะติดตัวไปอย่างยั่งยืน"
ศรีนวล วงศ์ตระกูล
อดีตคุณครูโรงเรียนบ้านสามขา จ.ลำปาง