"รู้จักตัวเองเร็ว ก็สามารถกำหนดก้าวเดิน วางแผนและไปถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ"
ตะวัน ถิ่นถาวรกุล
นักวิจัยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวิจัยด้านอวกาศ Space Zap