loader image
"การอ่านหนังสือ คือหนทางที่ทำให้เด็กก้าวทันโลกได้"
วันดี คชานันท์
ครูโรงเรียนวัดสัมมาราม จ.ราชบุรี

เรื่องราวของคุณวันดี คชานันท์ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนวัดสัมมาราม จ.ราชบุรี 1 ในความภูมิใจของมูลนิธิไทยคมจากโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา แม้จะเป็นเรื่องยากแค่ไหนในการหาหนทางให้เด็กๆรู้จักรักการอ่าน แต่ครูวันดีไม่เคยยอมแพ้ จนวันหนึ่งได้รับโอกาสจากมูลนิธิไทยคม ห้องสมุดของโรงเรียนวัดสัมมารามก็เปลี่ยนไป