loader image
“ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ"
วิษณุพงษ์ ทองเจิม
เจ้าหน้าที่ทีม ทีมชาติไทย
วิษณุพงษ์ ทองเจิม หนึ่งในความภาคภูมิใจของมูลนิธิไทยคม จากโครงการ Coach T-Licence ที่ได้รับโอกาสที่เคยขาดในวัยเด็ก ทำให้เขาใช้มันเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะเรียนรู้และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน