“ไทยคม” สานความรู้ด้านฟุตบอล

อบรมโค้ชขั้นพื้นฐานให้ครูพละทั่วประเทศ


THAICOM Foundation Junior Football

ศิษย์ดีย่อมมีครูดี

เพราะประเทศไทยยังขาดแคลนโค้ชฟุตบอล ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ เทคนิค กฎกติกา มารยาทด้านฟุตบอลให้แก่เยาวชนได้ทั่วถึงโดยเฉพาะในเขตภูมิภาค มูลนิธิไทยคมจึงเปิดให้ ครูพละศึกษาจากทั่วประเทศ มาอบรมโค้ชขั้นพื้นฐาน (Introductory) ตามมาตรฐานของ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) เพื่อการกระจายความรู้ โดยเปิดอบรมทั้งด้านทักษะ และเทคนิคการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อต่อยอดและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ชุมชน ของตนเอง ให้ได้ฝึกซ้อมและเล่นอย่างถูกวิธี

มีโค้ช มีวิชาแล้ว ต้องมีสนามประลองฝีเท้า

มูลนิธิไทยคมได้เปิดโอกาสให้เยาวชนมีเวทีแสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลด้วยการจัดแข่งขันฟุตบอล Tournament มาตรฐานแก่เยาวชน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากโค้ชทั้งด้านเทคนิค และวิธีการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ (Modern Football) มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน เพื่อตอกย้ำความตั้งใจของมูลนิธิไทยคมในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนด้อยโอกาสได้พัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันเยาวชนที่มีความสามารถ ให้ก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพได้ในอนาคต