loader image

การเลือกคณะที่ใช่ เรียนในสิ่งที่ชอบ
ก่อนเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพคับแก้วของประเทศ


This’s My Future

เด็กซิ่ว ปัญหาการศึกษาไทยที่ไม่ถูกแก้ไข

การเลือกคณะในระดับอุดมศึกษา ถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราจะส่งผลต่ออนาคตที่เราจะเลือกเดินไปตลอด แต่ปัญหาคือเยาวชนจำนวนมากยังขาดข้อมูล สนับสนุนที่เพียงพอ ทำให้ต้องเปลี่ยนคณะในภายหลัง เมื่อพบว่าตัวเองไม่มีความชอบความถนัด ในคณะที่เลือก หรือบางคนก็เลือกที่จะไม่ทำงานในสายอาชีพที่เรียนมา ปัญหานี้เองทำให้เกิดการ สูญเสียงบประมาณด้านการศึกษาของชาติอย่างมหาศาล มูลนิธิไทยคมจึงเข้ามาสนับสนุน ให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพในตัวเอง ทั้งในด้านการเรียนและการเลือกอาชีพ ผ่านกิจกรรม This’s My Future “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” เพื่อให้แรงบันดาลใจแก่เยาวชน มาตั้งแต่ปี 2551

เดินตามหลังผู้ใหญ่..สุนัขไม่กัด

รุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพ ถือเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านการเรียนในแต่ละสาขาอาชีพมาก่อน มูลนิธิไทยคม จึงได้ดึงตัวรุ่นพี่ซึ่งเป็น “ตัวจริง” และเป็น “มืออาชีพ” จากวงการต่างๆ มาเป็นวิทยาการ เล่าประสบการณ์การเรียนและการทำงานให้กับน้องๆเยาวชนเป็นเวลา 2 วันเต็ม ภายใต้หัวข้อ “อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ ปี 2020” เพื่อให้ความรู้และแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับแนวโน้มของเทรนด์อาชีพอนาคต ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของประเทศไทย แล้วปัญหาเลือกคณะผิดจะไม่ย้อนมาแว้งกัดน้องๆ อีกต่อไป