You Can Do It! “เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง”

“ถ้าเราค้นพบตนเองว่า เราชอบอะไร เรามีความสุขกับอะไร แล้วเราถนัดทำอะไร เราเก่งเรื่องใด จะสามารถวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดี ถ้าหากบางคนยังค้นหาตนเองไม่พบจนอายุ 50 ปี แน่นอนว่าชีวิตคงจะก้าวหน้ายาก ดังนั้นการค้นหาตนเองจึงสำคัญ”

วางแผนชีวิตได้ไว ไปได้ไกลกว่า

หนึ่งในปัญหาที่เด็กไทยพบ คือการค้นหาตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร เปรียบเหมือนกับการขับรถโดยไม่รู้ว่าตัวเองจะมุ่งหน้าไปที่จุดใด การรู้จุดมุ่งหมายที่จะไปให้ถึงช้า ก็จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ช้า เมื่อค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรแล้ว เพื่อนรุ่นเดียวกันก็อาจจะก้าวข้ามเราไปแล้วหลายขุม มูลนิธิไทยคมเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงจัดโครงการพัฒนาเยาวชน You Can Do It! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง ร่วมกับมูลนิธิ Save the Children ในโรงเรียนชั้นนำทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนกว่า 70,000 คน มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

  • มารู้จักตัวเองผ่านการทำแบบประเมิน DISC ที่จะช่วยทำให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนบุคลิกแบบไหน ขับเคลื่อนความคิดและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างไร โดยใน Boxset จะมีคำอธิบายของคนแต่ละ Type อย่างละเอียด นอกจากประโยชน์จากการที่รู้ว่าตัวเองเป็นคน Type อะไร ยังช่วยทำให้เราสามารถประเมิน Type ของคนอื่นได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งเสริมให้เราเข้าใจผู้อื่น รู้จักวิธีการรับมือ และวิธีการต่อยอดการสื่อสารกับผู้อื่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • “เราเหมาะกับอาชีพแบบไหน” ซึ่งการที่เรารับรู้ type ของตัวเองแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เราควรรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหาอาชีพที่เหมาะในอนาคต คือ เข้าใจความสนใจและความถนัดของตนเอง จะมีแบบทดสอบ 8 smart (พหุปัญญา) ที่จะทำให้เรารู้ว่าจริง ๆ แล้วเรามีความสนใจในด้านอะไรบ้าง

วางเป้าหมายสู่อาชีพในอนาคตอธิบายจุดเด่นของเด็ก 4 กลุ่มด้วย DISC และ 8smart (พหุปัญญา)

You Can Do It

การเข้าใจพฤติกรรมของคนรอบข้าง และรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล จะช่วยให้เด็กปรับตัวอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ผ่านการใช้หลักการดำเนินชีวิตอย่างมีสุข (หลัก 3A)

1. การรับรู้ (Aware)
2. การยอมรับ (Accept)
3. การปรับตัว (Adept)

คู่กับใช้กรอบทฤษฎีเชิงพฤติกรรม DISC อธิบายลักษณะพฤติกรรมของบุคคล 4 กลุ่ม นำไปสู่การวางเป้าหมายอาชีพในอนาคต

You Can Do It
You Can Do It
You Can Do It

มาร่วมเรียนรู้กับพวกเราสิ

กิจกรรมนี้สามารถจัดได้ทั้ง นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา และ มหาวิทยาลัย

ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงครึ่งวันเช้า หรือบ่าย (8.30 – 12.00 น. หรือ 12.30 – 16.00 น.) เท่านั้น เพียงไม่กี่ชั่วโมง เด็กไทยก็จะพร้อมทะยานสู่อนาคตของตัวเอง และพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ You Can Do It! “เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง”

สนใจกิจกรรม หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณปณชัย ไตรศรี (02-949-2694)

หรือ Inbox ผ่าน FB Fanpage Thaicom