loader image

นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมูลนิธิไทยคมประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมูลนิธิไทยคมประจำปี 2565 โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบฯ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายปิฎก สุขสวัสดิ์ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวประจวบฯ มาร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดธรรมิการาม พระอารามหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์
.
เนื่องด้วยมูลนิธิไทยคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดธรรมิการาม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน
.
หลังจากนั้นทางมูลนิธิไทยคมได้นำเงินถวายวัดพระธรรมิการาม และมอบเงินบำรุงการศึกษาแก่ 3 โรงเรียนซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดคือ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนวัดธรรมิการาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมิการาม โดยในปีนี้มียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,212,600 บาท