loader image

Category Archives: News

มูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)” ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัฒน์ อาคารอัษฎางค์ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช โดยมี คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่ 3 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีโอกาสออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้เรื่องโรค หลอดเลือดสมองและกิจกรรมออกกำลังกายเดิน […]

คุณปิฎก สุขสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช คุณปิฎก สุขสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ซึ่งโครงการนี้มูลนิธิไทยคมได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน พร้อมทั้งมอบเงินรายได้เพื่อนำเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับเขตสุขภาพ​ทั้ง 12 เขต

นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมูลนิธิไทยคมประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมูลนิธิไทยคมประจำปี 2565 โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบฯ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายปิฎก สุขสวัสดิ์ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวประจวบฯ มาร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดธรรมิการาม พระอารามหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์.เนื่องด้วยมูลนิธิไทยคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดธรรมิการาม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน.หลังจากนั้นทางมูลนิธิไทยคมได้นำเงินถวายวัดพระธรรมิการาม และมอบเงินบำรุงการศึกษาแก่ 3 โรงเรียนซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดคือ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนวัดธรรมิการาม […]

มูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ท้องสนามหลวง

วันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี พร้อมให้ความรู้กับประชาชนให้รับทราบถึงการดูแลรักษา ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น.ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เริ่มจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 เป็นการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ และมีประชาชนสมัครร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานนี้นอกจากมีการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีแล้ว ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมยังมีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติจากประชาชนทั้งประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน

มูลนิธิไทยคมจัดงาน TCF Talk 2022 เป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็น “คนไทยต้องเก่งให้จริง แล้วไปยืนบนเวทีโลก” เวทีถ่ายทอดประสบการณ์ สื่อสารความคิด และติดอาวุธทางความรู้ จาก 30 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยให้เป็นพลเมืองโลก

TCF Talk 2022 เป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็น “คนไทยต้องเก่งให้จริง แล้วไปยืนบนเวทีโลก” เวทีถ่ายทอดประสบการณ์ สื่อสารความคิด และติดอาวุธทางความรู้ จาก 30 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยให้เป็นพลเมืองโลก มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ด้วยความตั้งใจของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาด้วยการกระจายความรู้ผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่ห่างไกล ให้ความรู้เป็นแรงผลักดันเยาวชนไทยไปสู่อนาคต ระยะเวลาผ่านมาแล้วกว่า 29 ปี มูลนิธิได้ริเริ่มโครงการมากมายเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การฝึกทักษะด้านกีฬา และการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิต ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า โลกหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี ทำให้คนทั่วโลกเชื่อมต่อกันอย่างง่ายดาย ข้อมูลข่าวสารมหาศาลเดินทางข้ามทวีปได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ทลายกรอบความคิดและความรู้เดิมที่เคยถูกจำกัดด้วยพรมแดน การเตรียมพร้อมเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองไทยจึงไม่เพียงพออีกต่อไป ประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมเยาวชนของเราให้เป็น “พลเมืองโลก” ผู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมองภาพแบบองค์รวม เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น แต่ไม่ละทิ้งการพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่ง และพร้อมยกระดับสังคมตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จของตน  TCF Talk Forum 2022 “เป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น พร้อมเป็นพลเมืองโลก” คือเวทีแห่งแรงบันดาลใจที่จะเป็นก้าวแรกของมูลนิธิไทยคมและเป็นก้าวสำคัญของคนไทยสู่การเตรียมพร้อมเป็น “พลเมืองโลก” ตลอดระยะเวลา 3 วัน พลเมืองโลกในแวดวงต่าง ๆ […]

คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิไทยคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์และคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิไทยคมได้เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช ณ อาคารอัษฎางค์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยทาง ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช นำเยี่ยมชมหอผู้ป่วยและศูนย์การเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ทั้งอันตรายและฉุกเฉินพบได้ทั้งคนวัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาจทำให้เสียชีวิตหรือพิการได้ จากสถิติในประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต หรือพิการสูงเป็นอันดับติด 1 ใน 3 โดยทางมูลนิธิไทยคมได้ร่วมสนับสนุนร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งรถผู้ป่วยเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จำนวน 2 คัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันได้มากกว่า 700 ราย และการขยายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี

คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

วันนี้ (18 ก.พ. 2565) เวลา 14.30 น. คุณแพทองธาร ชินวัตรและคุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิไทยคม ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน 30 ล้านบาท แก่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก โดยมีคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อํานวยการใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นผู้รับมอบ . คุณแพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วย จุดมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยตาม เจตนารมณ์ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยคม ซึ่งได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และการเตรียมความพร้อมคนไทยในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก ซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้สนับสนุน โรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้มีการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism เพื่อให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้ลองคิด และลงมือทําด้วยตัวเอง สนับสนุนให้เยาวชนไทยคิดได้ ทําเป็น เพราะเชื่อว่าทักษะเหล่านี้มีความสําคัญที่จะทําให้เยาวชนไทยมีความตื่นตัว ตื่นรู้ มีมุมมองที่แปลกใหม่ และมีความสนใจที่หลากหลายสอดรับกับการเป็นพลเมืองโลก ซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกขาลัย . ด้านคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา […]

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทยคม ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,300,000 บาท แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน โดยมีนายแพทย์ดำรงพันธุ์ วัฒนะโชติ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกในถิ่นทุรกันดารและผู้ยากไร้ . โดยการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification) เป็นวิธีที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือเรื่องดวงตาได้ที่เพจ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน หรือเว็บไซต์ http://www.pecf.or.th/

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบรถ Mobile Stroke Unit ภายใต้โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) ให้แก่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมกระบวนการปฏิบัติงานบนรถ Mobile Stroke Unit รวมถึงแผนการส่งต่อและซักซ้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและครบวงจร . โครงการ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop ( MSU-SOS) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคมและภาคีเครือข่าย นำร่องการช่วยเหลือที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถือเป็นอำเภอที่อยู่ในฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตติดต่อกับ อำเภอท่าโรงช้าง เคียนซา วิภาวดี บ้านตาขุน และอำเภอพนม โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลตรัง […]

มูลนิธิไทยคมร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช กรมพลศึกษา สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและ Park Run Thailand แถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช กรมพลศึกษา สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและ Park Run Thailand แถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ” ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช.คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กล่าวว่า มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยรวมถึงการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เนื่องจากเราเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดีนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ด้วย.มูลนิธิไทยคมจึงเล็งเห็นว่าโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติ นอกจากจะช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ […]