loader image

มูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ท้องสนามหลวง

วันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี พร้อมให้ความรู้กับประชาชนให้รับทราบถึงการดูแลรักษา ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น
.
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เริ่มจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 เป็นการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ และมีประชาชนสมัครร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานนี้นอกจากมีการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีแล้ว ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมยังมีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติจากประชาชนทั้งประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน