มูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตรได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)” ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัฒน์ อาคารอัษฎางค์ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช โดยมี คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่ 3 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีโอกาสออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม

โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้เรื่องโรค หลอดเลือดสมองและกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตทั่วประเทศ และสำหรับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 จะจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ สำหรับกรุงเทพมหานครจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. – 31 ก.ค. 2566 โดยมีค่าสมัคร 360 บาท/ท่าน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook: Walk Run Bike Fighting Stroke เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต