โครงการ Mobile Stroke Unit (MSU) ของศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราชได้รับรางวัล Gold Medal Award และยังได้รับตำแหน่งแชมป์โลก World Champion Innovation ในงาน WorldInvent TM 22+23 Singapore International Invention Show

มูลนิธิไทยคมร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ Mobile Stroke Unit (MSU) ตั้งแต่โครงการรถต้นแบบมาจนถึงการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบรถโดยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาตัวรถ จนถึงการขยายผลโดยการนำรถ MSU ไปประจำ ณ โรงพยาบาลที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีคุณภาพ . นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง Stroke Awareness ให้กับคนไทยมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ณ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช และร่วมส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศได้รู้จักและเข้าใจ รวมถึงรณรงค์เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสนับสนุนโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมามากกว่า 280,000 คน . มูลนิธิไทยคมขอแสดงความยินดีกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช ที่โครงการ Mobile Stroke Unit (MSU) ที่ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ จนได้รับรางวัล Gold Medal Award และยังได้รับตำแหน่งแชมป์โลก World Champion Innovation ในงาน WorldInvent TM 22+23 Singapore International Invention Show