ครอบครัวชินวัตรได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเพื่อมอบข้าวกล่องจากครัวโรงแรม Rosewood Bangkok ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม 9

เช้าวันที่ 27 มีนาคม 2563 ครอบครัวชินวัตรได้เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคมเพื่อมอบข้าวกล่องจากครัวโรงแรม Rosewood Bangkok ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม 9 เพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจทุกท่านที่เสียสละเวลาอีกทั้งแรงกายแรงใจอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19