loader image

มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเดินทางไปมอบข้าวกล่องจำนวน 1,200 กล่อง ณ ที่ทำการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

ช่วงสายวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิไทยคมได้เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเดินทางไปมอบข้าวกล่องจำนวน 1,200 กล่อง ณ ที่ทำการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ในเขตวังทองหลาง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาปากท้องของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีประธานชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ข้างเคียง