มูลนิธิไทยคม โดยครอบครัวชินวัตร ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แก่มูลนิธิดวงประทีป ณ สำนักงานมูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางมูลนิธิไทยคม โดยครอบครัวชินวัตร ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เช่น เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือ น้ำดื่ม สบู่ และเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 50 ชุด รวมมูลค่า 700,000 บาทแก่มูลนิธิดวงประทีป ณ สำนักงานมูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย โดยมีครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบ
.
ซึ่งในเขตคลองเตยจัดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในการระบาดของโควิด-19 ในเขต กทม. ทางมูลนิธิไทยคม โดยครอบครัวชินวัตร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ และสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนคลองเตยให้ผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี